Gastdocent Jos Meekers over Systemisch Organisatie Werk

Jos Meekers over zijn bijdrage als gastdocent bij Systemisch Organisatie Werk

 

In de serie ‘voorstellen van de gastdocenten’ is vandaag de beurt aan Jos Meekers. Jos is expert in body management en fysiek leiderschap. Hij schuift aan in blok 2 van de vervolgopleiding Systemisch Organisatie Werk. Jos vertelt:

 

“‘Mens en Organisatie zijn voort-durend in Ont-wikkeling’. Dat zit me in het ‘lijf’ en vind ik boeiend. Dat boeiend vertaalt zich in nieuwsgierig, mensen hebben de behoefte en nood om te leren en te ontdekken van en met elkaar.

‘Werken met hart en ziel..én met je hele lijf’

Een organisatie is een plek van ontmoeting. Hoe sta ik in relatie tot mezelf en hoe verhoud ik me tot de groep. Of hoe uniek mensen zijn in de relatie, de ontmoeting en in het contact. Ons fysieke lijf is hierin een belangrijke speler in het veld.

Als je elkaar ontmoet dan wordt het contact vaak al gelegd via het fysieke lijf nog voor er een woord is uitgesproken of een vraag is gesteld. Lichaamshoudingen roepen veel op en in het contact hebben we elk zo onze eigen manier om iets te vertellen met ons lijf. Maar wat dan precies, wat zegt dat over jou? Wat zegt dat over de ander?
We zijn op een diepe laag verbonden met elkaar en tegelijk misschien ook elkaars tegengestelden en trekken elkaar vaak aan op die laag, dat maakt het boeiend en tegelijk spannend.

Uitgangspunt is het verkennen, het ervaren en het bewust ‘gewaarworden’ hoe onze fysieke dimensie en contact met het lijf van wezenlijk belang zijn in het leiden van onszelf en onze omgeving. We verkennen hoe het de werking en de dynamiek binnen de organisatie beïnvloedt en een belangrijke en essentiële rol speelt binnen de verschillende thematieken van Leiderschap.

Steeds weer raakt het mij bij het zien van de verwondering als mensen ‘echt’ in contact komen met hun fysieke lijf, hun essentie en daarin thuiskomen. Daarin opent zich telkens een veld van mogelijkheden en verbazing…”

 

Gastdocent Jos Meekers over Systemisch Organisatie Werk