Basisopleiding Systemisch Werk

Basisopleiding Systemisch Werk

 

De basisopleiding Systemisch Werk wil professionals inzicht geven en vaardigheden leren in het opstellingenwerk volgens de principes van Bert Hellinger en zoals dit verder is ontwikkeld door andere professionals. In de opleiding ligt de focus op het ontwikkelen van het systemisch waarnemen, het vullen je van systemische toolkit en het ontwikkelen van je systemisch vakmanschap. Na het afronden van de opleiding kun je zelfstandig systemische opstellingen begeleiden en heb je toegang tot de vervolgopleidingen.

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor mensen die werken als therapeut, trainer en/of coach, leidinggevende, in het bedrijfsleven, onderwijs of in de gezondheidszorg zoals psychologen, psychosociaal therapeuten, haptotherapeuten, creatief therapeuten, integratief therapeuten en verlies-en traumatherapeuten. Lees hier wat deelnemers schrijven over deze opleiding.

Doelstelling
Kort samengevat gaat de opleiding over het leren herkennen van en werken met systemische thema’s bij coachees, cliënten en medewerkers. Hiervoor is het belangrijk dat je als deelnemer bereid bent om je eigen systemische thema’s en overdrachtsfenomenen te onderzoeken en verhelderen. Leren herkennen van je eigen instinctieve bewegingen is voorwaardenscheppend om systemisch en vakkundig te kunnen begeleiden. Kennis over de karakterstijlen (Maskers) gebruiken we om je dit te leren ontdekken.

Je oefent je in het je bewust worden van “het wetende veld” en om te begeleiden vanuit het “stille midden”. Dit houdt in dat je je de fenomenologische basishouding en manier van waarnemen van leven, dood, familie-systemen en grotere maatschappelijke systemen eigen maakt: het “erkennen wat is”.

Praktisch gezien ontwikkel je vaardigheid in het herkennen van en werken met verstrikkingen zoals: in de balans van geven en nemen, plek en volgorde. Het oefenen met verschillende werkvormen zoals opstellingen in een groep of individueel, opstellingen met sjablonen(grondankers), poppetjes of met behulp van visualisaties.

We zullen kennismaken met verschillende thema’s in opstellingen zoals bijvoorbeeld: familie-problemen, relatie-problemen, lichamelijke of psychische kwalen, keuze-problemen.

Klik hier voor de inhoud van de opleiding per dag

De eerstvolgende groep start in september 2020:

Basisopleiding Systemisch Werk 2020 – 2021 (SMW5)

Blok 1:              4 en 5 september 2020

Blok 2:             2 en 3 oktober 2020

Blok 3:             30 en 31 oktober 2020

Supervisie:      14 november 2020

Blok 4:             27 en 28 november 2020

Blok 5:             8 en 9 januari 2021

Supervisie:      22 en/of 23 januari 2021

Blok 6:            5 en 6 februari 2021

Blok 7:            5 en 6 maart 2021

Praktische informatie
Er zijn 14 lesdagen en twee keer een halve dag supervisie die begeleid worden door Johan de Jong en/of Mincka van Houten. De trainingslocatie is zaal 17 van de Proeflokalen, Vispoortplein 16 in Zutphen.

Naast actieve deelname op deze dagen wordt er van deelnemers verwacht dat ze literatuur bestuderen (“Vonken van verlangen” van Wibe Veenbaas en “Opstellingenwerk” van Evelien Hogeweg) en tussen elk lesblok door in intervisiegroepen aan de slag gaan. Daarnaast werk je aan een procesverslag/persoonlijk statuut (Hoe zet jij jezelf in de wereld, je moreel kompas). Dit document maakt onderdeel uit van de certificering.

De opleiding wordt door de deelnemers gewaardeerd met een 9 voor de vakinhoudelijke kwaliteit, een 9 voor de onderwijskundige kwaliteit, een 7,5 voor de literatuur en een 8,8 voor de organisatie van de opleiding.

Kosten
De kosten voor 14 lesdagen en twee dagdelen supervisie bedragen 2.950 euro. Dit is inclusief koffie, thee en een biologische vegetarische lunch.

Deze opleiding is vrijgesteld van BTW. Er is een maximum van 16 deelnemers.

Accreditaties
De accreditaties voor de VVH (Vereniging voor Haptotherapeuten), de SKB (Stichting Beroepsscholingen in de Psychosociale Complementaire Gezondheidszorg) en NBVH (Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten) zijn toegekend.

 

Aan de opleiding Basisopleiding Systemisch Werk zijn 90 Permanente Educatie uren toegekend door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). Meer informatie treft u aan op: www.NOBCO.nl

 


KTNO keurmerk geaccrediteerde bij- of nascholing
Aan de basisopleiding Systemisch Werk zijn 5 EC punten toegekend als geaccrediteerde bij- of nascholing voor grote beroepsverenigingen zoals de BATC en de VBAG (CAT, FAGT, LVNG, NVST, VIV en VVET). De opleiding is te vinden onder scholingsnummer K10944 op de website van het KTNO. Studiebelasting: 5 EC.

 

 

Klik hier om de studiegids ‘basisopleiding Systemisch Werk 2020-2021’ te bekijken of te downloaden