Corona protocol 

De Academie voor Systemisch Mensenwerk volgt met aandacht, zorg en compassie de ontwikkelingen en berichtgevingen rond het Coronavirus.

In onze opleidingen, trainingen, nascholingen en begeleidingen willen we het systeem in balans brengen en daarmee de groei en ontwikkeling van het individu dienen. Het systeem is in de eerste plaats het systeem van herkomst van het individu, maar ook het systeem waarin het individu leeft en werkt. Het Coronavirus nodigt ons uit om te kijken naar het grotere systeem, de omgeving, de wereld.

We volgen nauwlettend de ontwikkelingen en de adviezen én we maken onze eigen afwegingen. De aangepaste maatregelen per 17 november 2020 betekenen voor onze activiteiten het volgende:

* Alle ingeplande groepsactiviteiten (tot 40 personen) gaan door. Wij hanteren de Corona veiligheidsinstructies van de trainingsbranche.

* Opstellingendagen worden niet georganiseerd, zolang de ‘anderhalvemeter’ afspraak geldt. Vraaginbrengers krijgen het aanbod om een individuele sessie met tafelopstellingen te doen.

* Individuele begeleiding en relatietherapie vinden ‘live’ en op locatie plaats. Onze werkruimtes zijn ‘Corona-proof’ ingericht. Voorwaarde is dat je geen klachten hebt. We volgen hiermee het advies van de NOBCO en andere beroepsverenigingen. Mocht je liever een telefonische of beeldbel afspraak willen, dan kan dat natuurlijk ook.

Kwaliteit van onze opleidingen
In tegenstelling tot een aantal van onze collega-opleidingsinstituten, kiezen wij er niet voor om opleidingen grotendeels online aan te bieden. Wij staan voor de volgende uitgangspunten rondom kwaliteit:

De garantie dat max 20% van de opleiding online is en de rest in de ontmoeting in de lesgroep. We werken alleen online bij onderdelen die daar geschikt voor zijn zoals bijv het werken met filmpjes over tafelopstellingen.

Mocht het zo zijn dat er opnieuw periodes komen van lockdown dan garanderen wij dat we de lesblokken die niet door kunnen gaan op een ander moment opnieuw inplannen. Dit vraagt van ons en van de studenten de nodige flexibiliteit, hiermee garanderen wij de kwaliteit van de opleiding.

De Corona crisis versnelt onze keuze om onze opleiding tot systemisch werker nog meer te focussen op het werken in de één op één context en kleine groepjes. Daarmee ligt wat minder de nadruk op het leren begeleiden van familieopstellingen in grotere groepen. Deze specialisatie krijgt net als het systemisch organisatie werk een plek in een nieuwe vervolgopleiding.

 

‘We hebben allen verantwoordelijkheid om de transmissie van het virus in te dammen’.
(Anne Wensing, viroloog bij het UMC in ‘Het Coronavirus, Feiten en Fabels’, 13 maart NPO 1)