Corona protocol

Coronaprotocol update 7 mei 2020

 

De Academie voor Systemisch Mensenwerk volgt met aandacht, zorg en compassie de ontwikkelingen en berichtgevingen rond het Coronavirus.

In onze opleidingen, trainingen, nascholingen en begeleidingen willen we het systeem in balans brengen en daarmee de groei en ontwikkeling van het individu dienen. Het systeem is in de eerste plaats het systeem van herkomst van het individu, maar ook het systeem waarin het individu leeft en werkt. Het Coronavirus nodigt ons uit om te kijken naar het grotere systeem, de omgeving, de wereld.

We volgen nauwlettend de ontwikkelingen en de adviezen én we maken onze eigen afwegingen. Op dit moment hanteren we de volgende afspraken:

* Met ingang van 1 juni a.s. gaan nagenoeg alle ingeplande groepsactiviteiten (tot 30 personen) weer door. Alle groepsactiviteiten, zoals opleidingen, de Leerweg, trainingen, bijscholingen en supervisie, die tot 1 juni 2020 ingepland staan, gaan NIET door. Met de deelnemers maken we afspraken over het verplaatsen van de activiteiten naar andere data.

* Opstellingendagen gaan NIET door, zolang de ‘anderhalvemeter’ afspraak geldt. Vraaginbrengers krijgen het aanbod om een individuele sessie met tafelopstellingen te doen.

* Met ingang van 11 mei a.s. kan individuele begeleiding en relatietherapie weer ‘offline’ plaatsvinden. Onze werkruimtes zijn ‘Corona-proof’ ingericht. Voorwaarde is dat je geen klachten hebt. In de periode tot 11 mei a.s. zal de individuele begeleiding, waar mogelijk, plaatsvinden via online kanalen (zoals bijvoorbeeld videobellen of FaceTime) of telefonisch. We overleggen met onze coachees en clienten welke oplossing passend is. We volgen hiermee het advies van de NOBCO en andere beroepsverenigingen. We vragen je om je eigen afweging te maken. Mocht je je afspraak willen afzeggen omdat bovenstaande oplossing voor jou niet passend voelen, dan kan dat kosteloos tot 24 uur van tevoren.

Kwaliteit van onze opleidingen
In tegenstelling tot een aantal van onze collega-opleidingsinstituten, kiezen wij er niet voor om opleidingen grotendeels online aan te bieden. Wij staan voor de volgende uitgangspunten rondom kwaliteit:

De garantie dat max 20% van de opleiding online is en de rest in de ontmoeting in de lesgroep.
We werken alleen online bij onderdelen die daar geschikt voor zijn zoals bijv het werken met filmpjes over tafelopstellingen.

Mocht het zo zijn dat er opnieuw periodes komen van lockdown dan garanderen wij dat we de lesblokken die niet door kunnen gaan op een ander moment opnieuw inplannen. Dit vraagt van ons en van de studenten de nodige flexibiliteit, hiermee garanderen wij de kwaliteit van de opleiding.

De Corona crisis versnelt onze keuze om onze opleiding tot systemisch werker nog meer te focussen op het werken in de één op één context en kleine groepjes. Daarmee ligt wat minder de nadruk op het leren begeleiden van familieopstellingen in grotere groepen. Deze specialisatie krijgt net als het systemisch organisatie werk een plek in een nieuwe vervolgopleiding.

 

‘We hebben allen verantwoordelijkheid om de transmissie van het virus in te dammen’.
(Anne Wensing, viroloog bij het UMC in ‘Het Coronavirus, Feiten en Fabels’, 13 maart NPO 1)