Inhoud basisopleiding Systemisch Werk

Inhoud basisopleiding Systemisch Werk per opleidingsblok

 

Blok 1
Het kader van de training: systemisch leiderschap, systemisch vakmanschap en systemisch waarnemen

Overdracht en instinctieve bewegingen. Een introductie van de karakterstructuren (maskers)

Systemisch werk is lichaamswerk

Introductie van de contactcirkel: Contact maken en Isoleren

Thema: Ordening

Blok 2
Werken met een genogram. Het lot. Essentie en ego

Het schizoïde masker. Theorie, lichaamsgerichte oefeningen en de systemische basisstructuur

De volgende stap in de contactcirkel: Hechten & Onthechten

Magische, aangeboden en dienende plek

Thema: Plek

Blok 3
Feedback geven en aannemen. Leermeesters. Veld van voorouders.

Het orale masker. Theorie, lichaamsgerichte oefeningen en de systemische basisstructuur

De volgende stap in de contactcirkel: Nabijheid/Intimiteit & Afstand houden

Movement of the Soul

Thema: Balans tussen geven en nemen

Blok 4
Tafelopstellingen. Theorie en oefenen met elkaar.

De symbiotische & psychopatische maskers. Theorie, lichaamsgerichte oefeningen en de systemische basisstructuur

De volgende stap in de contactcirkel: Afscheid & Vasthouden/Vastklampen

Procesfasemodel en een grote opstelling

Blok 5
Tafelopstellingen, het vervolg. Werken met grondankers.

Het masochistische maker. Theorie, lichaamsgerichte oefeningen en de systemische basisstructuur

De volgende stap in de contactcirkel: Rouw & Miskennen. Constellatie rondom een rouwproces.

Werken met grondankers.

Blok 6
Systemisch werk in organisaties. Theorie, systeemopstelling rondom organisatiebegeleiding. Eerste kennismaking met organisatieopstellingen en werkopstellingen

Het rigide masker. Theorie, lichaamsgerichte oefeningen en de systemische basisstructuur

De volgende stap in de contactcirkel: Zingeving & Zinloosheid. Nemen van het succes.

Helende zinnen

Voorbereiden op de testingsdagen

Blok 7
Testingsdagen. Het begeleiden van een opstelling met een mede-cursist, presentatie van het persoonlijk statuut, feedback op het procesverslag en certificering.

Werkvormen
Er wordt gewerkt met informatieoverdracht door middel van lezingen (al dan niet met beeld/video- voorbeelden ter ondersteuning van de theorie). Dit zijn voorbeelden uit de praktijk van de docenten. We doen oefenopstellingen in kleine groepen, plenair, werken met “inquiry” om bepaalde thema’s te verhelderen. Studenten zullen ook zelf oefeningen/werkvormen moeten voorbereiden naar aanleiding van hun persoonlijke leerdoelen. Vier keer per dag (aan het begin en na elke pauze) zijn er warming-up oefeningen die gericht zijn op het ontwikkelen van lichaamsbewustzijn en (fenomenologische) waarneming. Deze oefeningen worden individueel of in twee/drietallen gedaan.