Magda Hengst

Magda Hengst

 

“We zijn allen voorbestemd om te stralen, zoals kinderen dat doen.
We zijn geboren om het goddelijke dat in ons allen aanwezig is, te
manifesteren.
Het is niet slechts in enkelen, maar in ieder mens aanwezig.”

Nelson Mandela (1994)

Voor mij is de zoektocht naar de betekenis van deze woorden een wijze om me steeds bewuster te worden van mijn plek in deze wereld. Een plek naast jouw plek, waarbij steeds weer blijkt hoe waardevol het is elk ons eigen plek in te nemen.

Recente werkervaring
2018-heden       Gastdocent Masterclass ‘Nieuw Samengestelde gezinnen’, Academie voor Systemisch MensenWerk

2006-heden      Senior-Hogeschooldocent afdeling Social Work (MWD, Pedagogiek en CMV), NHL
Taken: supervisie en intervisie, trainingen communicatie, stagebegeleiding, ontwikkelen en  verzorgen van lessen.

2009-heden      Ontwikkelaar en trainer Opleiding Intensieve Ambulante Gezinszorg,
Onderdeel module Nieuw Samengestelde Gezinnen,

2006-heden       Eigen praktijk SamSam; Begeleiding Nieuw Samengestelde Gezinnen

Opleidingen/Trainingen

2014      Masterclass I en II Ik –grensbewustzijn Nick Blaser

2013      EFT Core skills, advanced level 1

2013      Leerweg Systemisch werken Mincka van Houten en Han Deibert

2012      Masterclass “Het Stiefouderplan”

2008     Cursus Gecompliceerde Rouw (RINO Noord Nederland)

2008     Cursus Dood, verlies en Rouw & Systeembenadering (RINO Noord Nederland)

2006     Het Innerlijk Huis (Cursus gebaseerd op het gedachtegoed van C.G. Jung en de analytische psychologie)

2005      Leertherapie op basis van PRI (Past Reality Integration, Drs. I.Bosch)

2005      Gestolde Tranen (Cursus gebaseerd op het gedachtegoed van C.G. Jung en de analytische psychologie)

1992       Interne Cursus Supervisie, Hanzehogeschool Groningen

1988-1989      1e Graads Lerarenopleiding Verpleegkunde, Rijks Universiteit Limburg, Maastricht
1987-1989      Hoger Management voor Ziekenhuizen en Instellingen, IBW
1978-1982      HBO-Verpleegkunde, Groningen

 
“Owning our story can be hard but not nearly as difficult as spending our
lives running from it. Embracing our vulnerabilities is risky but not nearly
as dangerous as giving up on love and belonging and joy—the experiences
that make us the most vulnerable. Only when we are brave enough to
explore the darkness, we will discover the infinite power of our light.”

Brené Brown