Masterclass Nieuw Samengestelde Gezinnen

Masterclass Nieuw Samengestelde Gezinnen

 
Als hulpverlener kom je steeds vaker in aanraking met nieuw samengestelde gezinnen. Ontstaan vanuit de hoop dat de nieuwe liefde voldoende bedding geeft, blijkt de praktijk weerbarstig: is er voor iedereen plek, en welke plek dan? Hoe zit het in deze gezinnen met loyaliteit, rouw en verschillende opvoedingsstijlen?

Wat leer je?
Tijdens de masterclass Samengestelde Gezinnen leer je ontdekken welke impact het samenvoegen van gezinnen heeft op kinderen en ouders vanuit een systemisch perspectief. Je leert je richten op de systemische onderlaag: wat is de kern van de conflicten in dit gezin: dit kan bijvoorbeeld verwarring zijn op het gebied van plek innemen, wie horen er bij? Wie is loyaal aan wie? Met de kennis en ervaringen van deze dag ben je beter in staat om je vrij te positioneren in deze gezinnen en hen te begeleiden.

Wat doen we?
Tijdens de masterclass worden de kenmerken van interactie binnen nieuw samengestelde gezinnen besproken en zichtbaar gemaakt. Ook leer je het nieuw samengestelde gezin in een systemisch kader plaatsen. De praktijk staat hierin centraal. Magda Hengst brengt als ervaren docent en stiefcoach vanuit haar ruime ervaring de problematiek aan de orde, die specifiek geldt voor nieuw samengestelde gezinnen. Op deze dag koppel je de aangeboden theorie aan jouw eigen praktijk als professional en kun je eigen ervaringen inbrengen.

Voor wie?
Voor de masterclass heb je een relevant mbo- hbo- of wo-diploma nodig. Professionals die werkzaam zijn als hulpverlener die te maken hebben met problematiek in nieuw samengestelde gezinnen maar ook ervaringsdeskundigen die vanuit een systemisch perspectief willen leren kijken naar samengestelde gezinnen zijn welkom.

Praktisch gegevens
De Masterclasses voor 2020 worden nog ingepland. Als je interesse hebt, dan graag even aan ons doorgeven.

Locatie: Proeflokalen, lokaal 3, Vispoortplein 16 in Zutphen.

Kosten voor het bijwonen van deze masterclass bedragen 175 euro per persoon, inclusief een exemplaar van het boek ‘De mijne zijn de liefste’ van auteurs Magda Hengst en Karin den Hollander. Bovengenoemde bedragen zijn vrijgesteld van BTW.

Klik hier om je per mail aan te melden. (NB. Dit loopt via je eigen mailprogramma.) Vermeld in de mail je naam, adres, telefoonnummer en woonplaats. Je ontvangt vervolgens per mail een factuur.

Referenties:

De Masterclass Samengestelde gezinnen, aangeboden door de Academie voor Systemisch MensenWerk in samenwerking met Magda Hengst, was voor mij een boeiende eerste kennismaking met familie-opstellingen.  Ik kijk er met enthousiasme op terug! Het onderwerp samengestelde gezinnen blijkt zich uitstekend te laten zien in familie-opstellingen. Gedurende de dag passeerden vele verwarrende gezins-verbindingen de revue: biologische bloedlijnen kruisten met nieuwe liefdeslijnen en raakten verstrikt in idealen en teleurstellingen. Centraal stond het thema erkenning: erkenning voor de positie van ex-partners t.o.v. hun kinderen; erkenning voor onderlinge posities van stiefkinderen; erkenning voor de lastige positie van een nieuwe partner; erkenning voor….  Vanuit de erkenning kwam er ruimte voor gezinsleden en daarna een nieuwe ordening. Werkelijk verademend om dit theoretisch goed onderbouwd te krijgen en daarnaast prachtig uitgewerkt te zien in opstellingen, die op het netvlies blijven staan. Dit alles onder de bezielende leiding van Mincka van Houten en Johan de Jong.

Jeltje Jelles, GZ psycholoog Jeugdpraktijk Pit

 

Ik heb de Masterclass als zeer waardevol ervaren met een prettige afwisseling tussen luisteren en doen/ervaren.

Lianne, Maatschappelijk werker

 

Als vertrouwenspersoon werkzaam in de jeugdhulpverlening ontmoet ik veel kinderen, jongeren en volwassenen. Door de diverse oefeningen gedurende deze dag werd me duidelijk hoe een kind of jongere door alle wijzigingen in de thuissituatie in moeilijkheden terecht kan komen. Tijdens deze masterclass hebben we diverse oefeningen gedaan waaronder het uitwerken van familieopstellingen van samengestelde gezinnen. Ook bespraken we de cirkel van invloed waarmee duidelijk wordt dat ieder lid van een (samengesteld) gezin met een heel eigen thema bezig kan zijn. Dit alles in combinatie met theoretische aspecten die informatie geven over wat definities en evidence based ervaringen zijn als het gaat om nieuw samengestelde gezinnen.

Direct toepasbare resultaten van het deelnemen aan deze masterclass zijn voor mij onder andere: Ik maak ik in mijn gesprekken nu bewust gebruik van het begrip kerngezin. Ouders die ik ondersteun kan ik hiermee duidelijk maken wat hun eigen positie is. Ook de actuele situatie, waarin vaak nieuwe partners betrokken zijn, en er verschillende samengestelde gezinnen zijn ontstaan, kan ik hiermee duiden. Ik gebruik dit bijvoorbeeld bij ‘vechtscheidingen’, ouderverstoting, een ondertoezichtstelling waarbij er bij ouders vragen zijn over de rol van de jeugdbeschermer, bij onderlinge communicatie tussen ouders of het regelen van omgangsafspraken. Ook ben ik me deze dag meer bewust geworden van voor wie en welke hulp er eigenlijk nodig is. Bij de bezoeken aan jongeren zowel in open en gesloten setting helpt me dit, ook als ik zie dat een jongere verantwoordelijkheid op zich neemt die niet passend is bij zijn of haar feitelijke leeftijd. Ik heb nu meer mogelijkheden (tools) om aan (jonge) kinderen uit te leggen welke verantwoordelijkheid ze op zich hebben genomen in hun thuissituatie. Afhankelijk van wat er nodig is kan ik dit samen met hen verduidelijken bij groepsleiding, jeugdbeschermers of onderzoekers van de Raad voor de Kinderbescherming.

M. C. Lamper, vertrouwenspersoon in de Jeugdhulpverlening