Systemisch Werk voor professionals in Diergezondheidszorg

Systemisch Werk voor professionals in Diergezondheidszorg

Systemisch Werk voor professionals in Diergezondheidszorg

 

Veel oorzaken van gedragsproblemen en gezondheidsklachten vinden hun oorsprong in wat zich afspeelt tussen mens en dier. Deze basisopleiding wil professionals die werken met mens en dier inzicht geven en vaardigheden leren in een benadering van gezondheids- en gedragsproblemen. Waarbij rekening wordt gehouden met de achtergrond van mens en dier (systemische benadering). We werken daarbij vanuit de principes van Bert Hellinger en zoals dit verder is ontwikkeld door andere professionals. In de opleiding ligt de focus op het ontwikkelen van het systemisch waarnemen, het vullen je van systemische toolkit en het ontwikkelen van je systemisch vakmanschap. Na het volgen van de opleiding beschik je over de benodigde vaardigheden om op professionele wijze het systeem rond het dier en eigenaar mee te nemen in je consult en behandeling.

Plek Systemisch Werk binnen de dierprofessie
Dieren die een professional ter behandeling krijgt zijn gedomesticeerd. Dat betekent dat deze dieren op het niveau van raseigenschappen, keuze voor bepaalde foklijnen, de manier van fokken en grootbrengen van het nest of het individuele dier, de keuze voor dit specifieke dier door de eigenaar en de plek die het dier krijgt is afgestemd op de behoefte van de mens. Deze afstemming brengt ook een afhankelijkheid van het dier met zich mee dat maakt dat het dier zich ook op zielsniveau gaat afstemmen op de mens en gevoelig wordt voor de dynamiek die bij de mens aanwezig is. Omdat per definitie deze dynamiek een menselijke is en dus onbekend voor het dier kan dit verwarring, angst en boosheid geven bij het dier. Dit kan aan de bron liggen van problemen rond gedrag en gezondheid bij het dier. Kennis van systemische dynamieken bij de mens en het effect dat dit kan hebben op het dier geeft daarom een grotere kans dat een behandeling of begeleiding het gewenste effect heeft.

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor mensen die werken als dierenarts, diertherapeut, gedragsdeskundige, trainer en/of mens-diercoach.

Doelstelling
Kort samengevat gaat de opleiding over het leren herkennen van en werken met systemische thema’s bij coachees en cliënten en welk effect dit heeft op de dynamiek met het dier. Hiervoor is het belangrijk dat je als deelnemer bereid bent om je eigen systemische thema’s en overdrachtsfenomenen te onderzoeken en verhelderen. Leren herkennen van je eigen instinctieve bewegingen is voorwaardenscheppend om vanuit een systemisch perspectief contact te kunnen maken met het dier en de mens die tegenover je staan in de spreekkamer, op het trainingsveld of in een manege. Kennis over karakterstructuren (Maskers) gebruiken we om je dit te leren ontdekken.

Je oefent je in het je bewust worden van wat er speelt en om te begeleiden zonder eigen emoties en ervaringen te projecteren op client of coachee. Dit houdt in dat je je de fenomenologische basishouding en manier van waarnemen van leven, dood, familie-systemen en grotere maatschappelijke systemen eigen maakt: het “erkennen wat is”. Deze manier van waarnemen geeft ook meer informatie over de emotioneel en mentale toestand van het dier en biedt daarmee ingang tot een ruimer speelveld als het gaat om de behandeling van de gezondheid en gedrag.

Praktisch gezien ontwikkel je vaardigheid in het herkennen van en werken met verstrikkingen zoals: in de balans van geven en nemen, plek en volgorde en het effect dat dit heeft op de relatie met het dier.
Er zal aandacht worden besteed aan biologisch en fysiologisch kader van waaruit dieren en de onderliggende ras eigenschappen reageren op de systemische dynamiek bij de eigenaar en het gezin en hoe eerdergenoemde vaardigheden kunnen bijdragen aan verbeteren van de gezondheid en gedrag van het dier.

Docenten
Kerndocenten zijn systemisch dierenarts Eduard Deckers en de systemisch werk docenten Mincka van Houten en/of Johan de Jong.

Intake
Voorafgaand aan de inschrijving zal er een intakegesprek plaats vinden om met elkaar af te stemmen of de opleiding past bij jouw ontwikkeling als professional en wat jij zou willen bereiken.

Kosten
De kosten voor deze opleiding bedragen 2.950 euro, vrijgesteld van BTW. Voor koffie, thee en lunch wordt gezorgd. Er is plek voor maximaal 18 deelnemers.

Aanvangsniveau & vooropleidingseisen
De opleiding vraagt minimaal HBO werk- en denkniveau van de cursisten. Wat betreft het aanvangsniveau wordt van deelnemers een actieve inbreng verwacht, waarbij het kunnen reflecteren op het volgende belangrijk is:

• De eigen (systemische)geschiedenis en effecten hiervan op professionaliteit in beeld is (zicht op overdracht/tegenoverdracht).

• Belangrijk hierbij is dat het de gerichtheid van de student is dat het een opleiding/bijscholing is en geen therapiegroep.

• De positie in de lesgroep van de student ten opzichte van docenten en medestudenten onderwerp van gesprek kan zijn als dit het systemische veld verheldert.

Voorafgaand aan de inschrijving zal er een intakegesprek plaats vinden om met elkaar af te stemmen of de opleiding past bij jouw ontwikkeling als professional en wat jij zou willen bereiken.

Accreditaties
Accreditaties zijn in aanvraag.

Data
De eerstvolgende groep start in januari 2020:

Blok 1:              20 en 21 Januari 2020

Blok 2:              10 en 11 Februari 2020

Blok 3:              16 en 17 Maart 2020

Supervisie:        30 maart 2020

Blok 4:              14 en 15 April 2020

Blok 5:              18 en 19 Mei 2020

Supervisie:        2 juni 2010

Blok 6:              15 en 16 Juni 2020

Blok 7:              29 en 30 Juni 2020

 

Voor meer informatie over deze opleiding, bel je met Eduard Deckers 06 – 40 20 79 35 of Johan de Jong 06 – 52519114.

Klik hier om de studiegids ‘basisopleiding Systemisch Werk voor professionals in Diergezondheidszorg 2020’ te bekijken of te downloaden